Mitä feministinen itsepuolustus on? – Vad är feministiskt självförsvar?

Jokaisella naisella on oikeus voida hyvin juuri sellaisena kuin hän on kaikissa tilanteissa, joissa hän parhaillaan on. Hänellä on oikeus asettaa omat rajansa.

Feministinen itsepuolustus tarkoittaa sitä, että tunnemme olevamme puolustamisen arvoisia ja opettelemme keinoja sen toteuttamiseen. Harjoituksemme rakentuvat naisten kokemuksista ja niistä puolustautumisstragioista, jotka ovat osoittautuneet toimiviksi käytännössä. Feministinen itsepuolustus sai alkunsa 60-luvun loppupuolella USA:ssa ja 80-luvulla se tuli Suomeen. Itsepuolustusta kehitetään jatkuvasti.

Harjoitukset koostuvat leikeistä, roolileikeistä, keskusteluista ja tekniikkaharjoitteista. Opettelemme puolustautumaan henkisesti, fyysisesti ja sanallisesti esimerkiksi erilaisissa arkisissa tilanteissa kuten työpaikalla, ulkona tai diskossa. Kaikkialla missä tapaamme ystäviä, kumppaneita, vanhempia, esimiehiä ja tuntemattomia.

Lähtökohtamme on, että naiset ja miehet kohtaavat yleensä erilaista väkivaltaa. Myös heihin kohdistuvat odotukset ovat erilaisia. Tilastojen mukaan pääasiallisesti miehet harjoittavat väkivaltaa. Jopa sitä, joka kohdistuu naisiin. Meidän tulkintamme väkivallasta on laaja. Siihen sisältyy kaikki psyykkisestä väkivallasta kuten halventavista huomautuksista aina seksuaaliseen häirintään ja raiskaukseen asti. Pyrimme oppimaan näkemään mahdollisuuksia uhkaavien tilanteiden hallitsemiseksi, mutta myös parantamaan naisten hyvinvointia painottamalla myönteisiä asioita naisten arjessa.

Feministisellä itsepuolustuksella haluamme:
• parantaa tyttöjen ja naisten itseluottamusta ja hyvinvointia
• kehittää yhdessä itsepuolustusmenetelmiä
• rikkoa ennakkoluuloja ja kyseenalaistaa tyttöyteen ja naiseuteen liittyviä normeja
• vahvistaa naisten välistä solidaarisuutta
• avata keskustelun sukupuolittuneesta väkivallasta

* * *

Varje kvinna har rätt att må bra – i sig själv, i sin kropp, i den situation där hon befinner sig. Hon har rätt att själv sätta sina gränser.

Feministiskt självförsvar är att känna att vi är värda att försvaras och lära oss hur vi kan göra det. Våra träningar bygger på kvinnors erfarenheter och kunskap om vilka försvarsstrategier som fungerar i praktiken. Feministiskt självförsvar utvecklades i USA i slutet av 60-talet och kom till Finland på 80-talet. Självförsvaret utvecklas hela tiden.

Träningarna består av rollspel, lekar, diskussioner och teknikträning. Vi lär oss att försvara oss mentalt, verbalt och fysiskt. Det handlar till exempel om vardagliga situationer på kontoret, i hemmet, utomhus eller på discot – bland vänner, partners, föräldrar, chefer och främlingar.

Vi utgår ifrån att kvinnor och män generellt möter olika typer av våld och förväntningar. Enligt statistiken är det främst män som utövar våld, även det våld kvinnor utsätts för. Vi tolkar våld i en vid bemärkelse, det vill säga allt från psykiskt våld som nedsättande kommentarer, till sexuella trakasserier och våldtäkt. Vi tränar på att se möjligheter att, till exempel avbryta ett övergrepp, men också till att öka kvinnors välmående genom att lyfta fram det positiva i kvinnors vardag.

Med feministiskt självförsvar vill vi:
• främja flickors och kvinnors självkänsla och välmående
• tillsammans utveckla olika självförsvarstekniker
• bryta fördomar och ifrågasättta begränsande och uteslutande normer kring flickor och kvinnor
• stärka systerskap
• öppna diskussionen kring könat våld

Advertisements